Visa Thăm Thân Pakistan

4,299,000

– 3 tháng 1 lần
– Thời gian làm 10 ngày (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày lễ)
– Thời gian lưu trú <30 ngày
– Hộ chiếu phổ thông phải còn hạn tối thiểu 6 tháng

Gọi Ngay 1
Gọi Ngay 2
Chat trên Zalo