LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CHÂU Á

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN

TOUR BANGKOK – PATTAYA – SAFARI  5N4Đ 5* – 6.500.000 VND

Khởi Hành :

Tháng 8: 18, 21, 22

Tháng 9: 4, 5, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28

Tháng 10: 3, 4, 9, 10, 16, 24, 25, 31

Tháng 11: 1, 6, 14, 15, 21, 27, 28, 29

Tháng 12: 4, 6, 11, 12, 18, 19, 26

TOUR BANGKOK – PATTAYA – THỦY CUNG  5N4Đ 5* : 

Khởi Hành :

Tháng 8: 20, 23, 27 : 6.800.000 VND

Tháng 9: 10, 13, 17, 20, 24, 27: 6.800.000 VND

30/08 ( Lễ 2/9): 8.500.000 VND

TOUR CHIANG MAI – CHIANG RAI 4N3Đ – 7.800.000 VND

Tháng 9: 12, 19, 26

Tháng 10: 17,22

Tháng 11: 26

TOUR PHUKET PHIPHI ISLAND 4N3Đ 

8.300.000 VND
Tháng 08: 23

Tháng 09: 6, 12, 13, 19, 20

Tháng 10: 11, 18, 25

Tháng 11: 1, 8, 15, 22, 29 : 8.800.000 VND

Tháng 12: 20, 27: 8.800.000 VND

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA

CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA 6N5Đ 

Tháng 08:

Hãng ( TR-OD)

14, 21, 23: 11.490.000 VND

03: 12.490.000 VND

24: 11.490.000 VND

Hãng VJ

01,08: 12.490.000 VND

07: 12.490.000 VND

14,21,28: 11.490.000 VND

15,22,29: 11.490.000 VND

Tháng 09:

11, 12, 18, 19, 25, 26: 10.490.000 VND

Tháng 10:

03, 10, 17, 24, 31: 10.490.000 VND

Tháng 11:

07, 14, 21, 28: 9.990.000 VND

Tháng 12:

05, 12: 10.490.000 VND

26/12 ( Lễ Noel – Tết Dương Lịch): 12.490.000 VND

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR PHILIPPINES – BIỂN BALI – MADIVES 

TOUR PHILIPPINES 4N4Đ 

31/08 ( Lễ 02/09)  –  13.990.000VND

TOUR ĐẢO BALI 4N3Đ

Tháng 08: 1; 8; 29  –  12.990.000 VND

01,08,15,22: 11.990.000 VND (Bay Thẳng)

Tháng 09: 12, 19, 26 : 9.990.000 VND ( Bay Thẳng)

Tháng 11: 21  –  11.990.000 VND

Tháng 12: 28  –  12.490.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CAMPUCHIA 

TOUR CAMPUCHIA 4N3Đ: 3.950.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 Hàng Tuần)

TOUR CAMPUCHIA BOKOR – SIHANOUK – KOHRONG 4N3Đ: 4.290.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần)

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH MYANMAR 

TOUR MYANMAR (4N3Đ) – YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG 

Tháng 08: 8, 30 : 11.590.000 VND

Tháng 12 : 28 (Tết Tây) : 14.900.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ĐÀI LOAN

DU LỊCH ĐÀI LOAN 5N : ĐÀI BẮC – ĐÀI NAM – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG ( VIETNAM AIRLINES)

Tháng 08: 15,22: 10.990.000 VND/KHÁCH

Tháng 09: 05,12,19,26: 10.990.000 VND/KHÁCH

ĐÀI LOAN 6N : ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHĨA – A LÝ SƠN – CAO HÙNG ( VIETJET AIR)

Tháng 08:

03: 13.390.000 VND/KHÁCH

31/08( Lễ 02/09): 14.990.000 VND/KHÁCH

Tháng 09: 14,28 : 10.990.000 VND/KHÁCH

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀN QUỐC

TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 3-4 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND: VJ862 – VJ863

Tháng 03 : 10 , 24 , 31  –  12.990.000 VND
Tháng 04 : 07, 14 , 21 –  13.490.000 VND
Tháng 04 : 28/04/2019 (Lễ 30/4) – 16.590.000 VND
Tháng 05 : 05 , 12 , 19 , 26  –  13.490.000 VND
Tháng 06 : 02 , 09 , 16 , 23 , 30  –  13.590.000 VND

TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND

Du Lịch Hàn Quốc 5N4Đ 3-4 SAO UP 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND :

VJ862 – VJ863

Tháng 08 : 04, 25:  13.990.000 VND

Tháng 09: 08, 29 : 13.990.000 VND

01/09 (Lễ 2/9): 14.990.000 VND

Tháng 08 : 25 : 13.690.000 VND

Tháng 09 : 01 (lễ 02.09.2019) : 15.990.000 VND

Tháng 09 : 08 , 29 : 13.490.000 VND

Du Lịch Hàn Quốc 5N4Đ 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND


TW122 0100 TW121 2000

Tháng 08: 06, 10, 15 : 14.990.000 VND

Du Lịch Hàn Quốc 5N4Đ 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND

7C4704 0200 0940

7C4703 2120 0100

Tháng 08: 29/08 ( Lễ 02/09): 15.490.000 VND

Tháng 09: 01/09 ( Lễ 02/09): 15.490.000 VND

Tháng 09: 11,18,25,27: 14.990.000 VND

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN

RỰC RỠ SẮC HOA KYOTO -SHIGA – NAGOYA (4N3Đ)

Tháng 08:

01,02,03,22,23: 19.380.000 VND/KHÁCH  (Hãng VN ( SGN – NGO))

01, 07, 21, 22: 23.400.000 VND/ KHÁCH (Hãng VN)

Tháng 09:

01,06,19,26,27: 19.380.000 VND/KHÁCH (Hãng VN ( SGN – NGO))

03, 12, 17, 19, 29: 23.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN)

Tháng 10:

03, 10, 17, 24: 19.380.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

02, 08, 11, 26: 24.400.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN)

17, 25 : 24.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng NH)

Tháng 11:

07,21,28: 19.380.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

08, 15: 24.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN)

Tháng 12:

12, 19 : 19.380.000 VND/ KHÁCH (Hãng VN in KIX)

06,13: 24.400.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN)

DU LỊCH NHẬT TOKYO – OWAKUDANI -YAMANASHI – FUJI(5N4Đ)

Tháng 08:

26: 22.400.000 VND/ KHÁCH ( HÃNG VN in KIX)

09,30,31: 29.380.000 VND/KHÁCH ( HÃNG VN)

22,29 : 29.380.000 VND/ KHÁCH ( HÃNG JL)

Tháng 09:

10,19: 22.400.000 VND/KHÁCH ( HÃNG VN in KIX)

19: 29.380.000 VND KHÁCH ( HÃNG VN)

Tháng 10:

11,25: 23.400.000 VND / KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

04, 16, 18: 29.380.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN)

12,22: 29.380.000 VND/KHÁCH ( Hãng NH)

17: 30.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng JL)

Tháng 11:

08: 23.400.000 VND / KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

22,28: 29.380.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN)

02,28: 29.380.000 VND/KHÁCH ( Hãng NH)

07,21: 30.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng JL)

Tháng 12:

06: 23.400.000 VND / KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

06: 29.380.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN)

DU LỊCH NHẬT KYOTO – OSAKA – KOBE – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO (6N5Đ)

Tháng 08:

01: 35.400.000 VND/KHÁCH ( HÃNG VN in KIX)

Tháng 09:

05, 12, 13, 20, 25: 34.400.000 VND ( Hãng VN in NGO)

Tháng 10:

04,11,21,26,28, 30: 34.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN in NGO)

17: 35.400.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

Tháng 11:

06: 35.400.000 VND/ KHÁCH ( Hãng VN in KIX)

09, 14, 21,28: 34.400.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN in NGO)

Tháng 12:

13,20,21: 34.400.000 VND/KHÁCH ( Hãng VN in NGO)

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRUNG QUỐC

TOUR HONGKONG – TRUNG QUỐC 5N4Đ  

Tháng 11 : 07 , 14, 24 , 28 : 14, 24 , 28 : 14.590.000 VND
Tháng 12 : 12 , 26 : 14.690.000 VND 

 

TOUR HONGKONG + FEEDAY 4N3Đ

Tháng 03 : 07 , 16 , 21, 28  –  13.990.000 VND
Tháng 04 : 04 , 06 , 13  –  13.990.000 VND
                  27/04/2019(lễ 30/04) : 18.490.000 VND
Tháng 05 : 02 , 09 , 23 , 28  –  13.990.000 VND
                  30/05  –  14.390.000 VND

 

Tour Du Lịch Bắc Kinh – Hàn Quốc 7N6Đ :

Tháng 03 : 14,21/03 : 17.990.000 VND
Tháng 04 : 06,13,20/04 : 18.490.000 VND
Tháng 04 : 27/04(lễ) : 19.590.000 VND
Tháng 05 : 11,18,25/05 : 18.390.000 VND
Tháng 06 : 01,06,08,15, 22,29/06 : 18.590.000 VND

 

Tour Du Lịch Thương Hải – Hàn Quốc 7N6Đ :

Tháng 03 : 17 : 18.990.000 VND
Tháng 04 : 11 : 18.990.000 VND
Tháng 05 : 18 : 18.990.000 VND
Tháng 06 : 01 : 18.990.000 VND

 

Tour Du Lịch Hồng Kong – Hàn Quốc 6N5Đ
Tháng 06 : 21 , 28 : 18.990.000 VND
Tháng 10 : 15 , 22 , 29 : 19.490.000 VND
Tháng 11 : 05 , 19 : 19.490.000 VND

 

Tour Du Lịch Hồng Kong – Hàn Quốc 7N6Đ
Tháng 04 : 29/04/2019 (Lễ 30/04) : 22.990.000

 

Tour Du Lịch HỒNG KÔNG – SKY100 – CHU HẢI – QUẢNG CHÂU 5N4Đ
Tháng 03 : 03,13,23, 27/03 : 14.690.000 VND (VietNamAirline)
Tháng 03 : 02 , 09 , 16 , 22 , 23 : 14.490.000 VND
Tháng 04 : 06 , 11, 13, 20 : 14.590.000 VND
Tháng 04 : 26/04/2019 (lễ 30/04) : 17.490.000 VND
Tháng 05 : 04 , 11 , 18 , 25 : 14.490.000 VND

 

Tour Du Lịch Trung Quốc : Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7N6Đ : CZ 1325 – 0050
Tháng 08 : 30/08 : 15.990.000 VND
Tháng 09 : 06,20/09 : 16.490.000 VND
Tháng 10 : 11, 18 : 16.490.000 VND

 

Du Lịch TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ DUNG TRẤN (5N4Đ) – 13.990.000 VND
Tháng 09: 01, 08, 15, 22, 29

Tháng 10: 06, 13, 20, 27

DU LỊCH TRUNG QUỐC : TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯƠNG HOÀNG 6N5Đ – 15.490.000 VND
Tháng 09: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26

Tháng 10: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31

 

Công Ty Truyền Thông Du Lịch Việt Mỹ – Vietmytravel 

Hotline: 0964 515151 – 0926 515151
Điện Thoại: (028) 73 087 087
Email: info@vietmytravel.com
Địa Chỉ: VietMyBuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện-Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM