LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CHÂU Á

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN

TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ 3* : 

Khởi Hành Hàng Ngày (T3,4,5) : 6.490.000 VND
Khởi Hành Hàng Ngày (T3,4,5) : 6.890.000 VND

 

TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ 5* : 
Khởi Hành : Thứ 4,5,7 Hàng Tuần  : 6.990.000 VND (Tháng 03, 04, 05)
Khởi Hành : Thứ 4,5,7 Hàng Tuần  : 7.290.000 VND (Tháng 07, 08, 09)

 

TOUR CHIANG MAI 4N3Đ – Thứ 5 Hàng Tuần : 8.490.000 VND 

 

TOUR PHUKET PHIPHI ISLAND 4N3Đ 
Tháng 03: 07 , 14 , 21 , 28  –  8.990.000 VND
Tháng 04: 04, 05, 11, 18, 19  –  7.900.000 VND
                 11/04/2019  –  9.490.000 VND
Tháng 05: 03, 09, 10, 16, 17  –  7.900.000 VND
                 23, 24, 30  –   9.390.000 VND
Tháng 06: 07, 14, 21, 28 : 9.390.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA

CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA 6N5Đ 

Khởi Hành : Thứ 3 – 7 Hàng Tuần 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR PHILIPPINES – BIỂN BALI – MADIVES 

TOUR PHILIPPINES 4N4Đ 

Tháng 05: 25/05  –  13.900.000 VND
Tháng 06: 01, 15  –  13.900.000 VND
Tháng 07: 06, 20  –  13.900.000VND
Tháng 08: 03  –  13.900.000VND

 

TOUR ĐẢO BALI 4N3Đ

Tháng 04: 18/04/2019 : 11.900.000 VND

                  27 (Lễ 30/4) : 12.900.000 VND

Tháng 05: 16/04  –  11.900.000 VND

Tháng 06: 13; 20; 27   –  12.900.000 VND

Tháng 07: 4; 11; 18; 25   –  12.900.000 VND

Tháng 08: 1; 8; 29  –  12.900.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CAMPUCHIA 

TOUR CAMPUCHIA 4N3Đ: 3.950.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 Hàng Tuần)

TOUR CAMPUCHIA BOKOR – SIHANOUK – KOHRONG 4N3Đ: 4.290.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần)

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH MYANMAR 

TOUR MYANMAR (4N3Đ) – YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG 

Tháng 03: 2 , 16 : 12.490.000 VND

Tháng 04: 27 (Lễ 30/4) : 12.490.000 VND

Tháng 05: 18 : 10.990.000 VND

Tháng 06: 27 11.590.000 VND

Tháng 07: 11, 25 : 11.590.000 VND

Tháng 08: 8, 30 : 11.590.000 VND

Tháng 12 : 28 (Tết Tây) : 14.900.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ĐÀI LOAN

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Vietjet Air (Bay tối):

Tháng 03/2019 : 07 , 14 , 21 , 28 : 10.990.000 VND

Tháng 04 : 11/04/2019 (Giỗ tổ) : 11.490.000 VND

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Eva Airline:

Tháng 03: 07,14,21, 28/03 : 10.990.000 VND

Tháng 04: 04,11,18, 25/04 : 11.490.000 VND

                 27,28/04 : 14.590.000 VND

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Bay CI:

Tháng 03 : 01,08,15,22, 29/03 : 11.990.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀN QUỐC

TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 3-4 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND: VJ862 – VJ863

Tháng 03 : 10 , 24 , 31  –  12.990.000 VND
Tháng 04 : 07, 14 , 21 –  13.490.000 VND
Tháng 04 : 28/04/2019 (Lễ 30/4) – 16.590.000 VND
Tháng 05 : 05 , 12 , 19 , 26  –  13.490.000 VND
Tháng 06 : 02 , 09 , 16 , 23 , 30  –  13.590.000 VND


TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND

Tháng 03 : 06,07,09,13,14,23,24/03  –  14.790.000 VND
Tháng 04 : 10,17,18,25/04  –  14.790.000 VND
Tháng 05 : 09,16,23/05  –  14.790.000 VND
Tháng 06 : 06,13,20,27/06  –  14.790.000 VND
Tháng 03 : 28,30/03  –  15.290.000 VND
Tháng 04 : 01,03,05,06,08,09/04  –  15.390.000 VND
Tháng 04 : 26,27,28/04 (LỄ 30/04)  –  17.390.000 VND
Tháng 04 : 27.04.2019 (BAY KE)  –  18.990.000 VND

TOUR HÀN QUỐC – JEJU (6N5Đ):  

Tháng 03 : 10 , 17 – 19.490.000 VND
                  18/03/2019 – 19.490.000 VND
                  21/03/2019 – 21.990.000 VND 
Tháng 04 : 07 – 19.990.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN

TOUR NHẬT GIÁ SỐC OSAKA (4N3Đ)

Tháng 1/2019 : 12, 19 : 20.990.000 VND
Tháng 2/2019 : 23 : 22.990.000 VND
Tháng 3/2019 : 09, 23 : 22.990.000 VND

 

TOUR NHẬT TOKYO – HAKONE – FUJI – YAMANASHI 4N3Đ

Tháng 01 : 18 , 21 : 19.800.000 VND/KHÁCH
Tháng 02 : 23 : 19.800.000 VND/ KHÁCH
Tháng 03 : 04, 11, 12, 17  –  19.800.000 VND/KHÁCH (SGN – NGO)
                   17 , 22  –  24.900.000 VND (VN)
                   26  –  27.900.000 VND (NH)
Tháng 04 : 07 , 09 , 10 : 27.900.000 VND (JL – 4N4Đ)
                  12 , 17 , 18 : 24.690.000 VND
                  13 , 19 , 23 : 19.800.000 VND

TOUR NHẬT TOKYO – NIKKO – FUJI – YAMANASHI 5N4Đ

Tháng 03:  16  –  29.800.000 VND/ KHÁCH
                   21 , 23  –  30.900.000 VND/ KHÁCH
Tháng 03:  28 , 30  –  34.900.000 VND/KHÁCH (JL 5N5D)
Tháng 04:  04 , 06  –  33.900.000 VND/KHÁCH (NH)
                  05  –  34.900.000 VND/ KHÁCH
                  11 , 12  –  30.900.000 VND/KHÁCH
                  24 , 25 : 30.900.000 VND/ KHÁCH
                  26 : 35.900.000 VND/ KHÁCH
Tháng 05: 19 : 30.900.000 VND/KHÁC

 

TOUR NHẬT CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5Đ

Tháng 03 : 02  –  34.900.000 VND/KHÁCH
                  20 , 21 , 22  –  35.900.000 VND/KHÁCH
Tháng 03 : 25 , 26 , 27, 28, 29 : 40.900.000 VND/KHÁCH
Tháng 04 : 03 , 04 , 05 , 06 , 07 : 40.900.000 VND/KHÁCH
                  12   –  35.900.000 VND/KHÁCH
                  17 , 18  –  34.900.000 VND/KHÁCH

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DUBAI – ABU DABI 5N4D

Khởi hành ngày 13/03/2019  –  25.900.000VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRUNG QUỐC

TOUR HONGKONG – TRUNG QUỐC 5N4Đ  

Tháng 11 : 07 , 14, 24 , 28 : 14, 24 , 28 : 14.590.000 VND
Tháng 12 : 12 , 26 : 14.690.000 VND 

 

TOUR HONGKONG + FEEDAY 4N3Đ

Tháng 03 : 07 , 16 , 21, 28  –  13.990.000 VND
Tháng 04 : 04 , 06 , 13  –  13.990.000 VND
                  27/04/2019(lễ 30/04) : 18.490.000 VND
Tháng 05 : 02 , 09 , 23 , 28  –  13.990.000 VND
                  30/05  –  14.390.000 VND

 

Tour Du Lịch Bắc Kinh – Hàn Quốc 7N6Đ :

Tháng 03 : 14,21/03 : 17.990.000 VND
Tháng 04 : 06,13,20/04 : 18.490.000 VND
Tháng 04 : 27/04(lễ) : 19.590.000 VND
Tháng 05 : 11,18,25/05 : 18.390.000 VND
Tháng 06 : 01,06,08,15, 22,29/06 : 18.590.000 VND

 

Tour Du Lịch Thương Hải – Hàn Quốc 7N6Đ :

Tháng 03 : 17 : 18.990.000 VND
Tháng 04 : 11 : 18.990.000 VND
Tháng 05 : 18 : 18.990.000 VND
Tháng 06 : 01 : 18.990.000 VND

 

Tour Du Lịch Hồng Kong – Hàn Quốc 6N5Đ
Tháng 06 : 21 , 28 : 18.990.000 VND
Tháng 10 : 15 , 22 , 29 : 19.490.000 VND
Tháng 11 : 05 , 19 : 19.490.000 VND

 

Tour Du Lịch Hồng Kong – Hàn Quốc 7N6Đ
Tháng 04 : 29/04/2019 (Lễ 30/04) : 22.990.000

 

Tour Du Lịch HỒNG KÔNG – SKY100 – CHU HẢI – QUẢNG CHÂU 5N4Đ
Tháng 03 : 03,13,23, 27/03 : 14.690.000 VND (VietNamAirline)
Tháng 03 : 02 , 09 , 16 , 22 , 23 : 14.490.000 VND
Tháng 04 : 06 , 11, 13, 20 : 14.590.000 VND
Tháng 04 : 26/04/2019 (lễ 30/04) : 17.490.000 VND
Tháng 05 : 04 , 11 , 18 , 25 : 14.490.000 VND

 

Tour Du Lịch Trung Quốc : Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7N6Đ : CZ 1325 – 0050
Tháng 03 : 02 , 16 : 15.990.000 VND
Tháng 04 : 05 , 19 , 30 : 16.490.000 VND
Tháng 05 : 03 , 17 : 15.990.000 VND
Tháng 06 : 07 , 21 : 16.490.000 VND
Tháng 08 : 30/08 : 15.990.000 VND
Tháng 09 : 06,20/09 : 16.490.000 VND
Tháng 10 : 11, 18 : 16.490.000 VND

 

Du Lịch HOA ANH ĐÀO * VŨ HÁN – NÚI VÕ ĐANG – THÀNH CỔ TƯƠNG DƯƠNG (5N4D)
Tháng 03 : 07 , 19 , 23 : 12.490.000 VND

Tháng 04 : 12.490.000 VND

Du Lịch TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ DUNG TRẤN (5N4Đ)
Tháng 03 : 04 , 11 , 18 , 25 : 14.490.000 VND
Tháng 04 : 01,08,15,22 : 14.390.000 VND
Tháng 04 : 29/04(lễ) : 15.490.000 VND
Tháng 05 : 06,13,20,25, 27/05 : 14.490.000 VND

DU LỊCH TRUNG QUỐC : TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯƠNG HOÀNG 6N5Đ :
Tháng 03 : 06 , 13 , 15 , 20, 22 : 15.590.000 VND
Tháng 04 : 03,05,10,12, 17,19,24 : 15.490.000 VND
Tháng 05 : 01,03,08,10, 15,17,22,24, 31/05 : 15.390.000 VND

 

DU LỊCH TRIỀU TIÊN : HN/SG- Bình Nhưỡng – Kaseong – DMZ 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành : 22/03; 12/04; 24/05; 07/06/19 34.900.000 VNĐ 

 

Công Ty Truyền Thông Du Lịch Việt Mỹ – Vietmytravel 

Hotline: 0964 515151 – 0926 515151
Điện Thoại: (028) 73 087 087
Email: info@vietmytravel.com
Địa Chỉ: VietMyBuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện-Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM