Lịch Khởi Hành Tour Châu Á

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN TẾT 2019

TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ 3* : 

Khởi Hành Hàng Ngày : 6.290.000 VND

 

TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ 5* : 
Khởi Hành : Thứ 4,5,7 Hàng Tuần  : 6.990.000 VND

22/12/2018 (NOEL – GIÁNG SINH) : 7.590.000 VND 

28/12/2018 (TẾT DƯƠNG LỊCH) : 7.990.000 VND (BAY FD) – 8.590.000 (BAY DD)

29/12/2018 (TẾT DƯƠNG LỊCH) : 8.590.000 VND (BAY VJ)

30/12/2018 (TẾT DƯƠNG LỊCH) : 8.490.000 VND (BAY FD)

 

TOUR BANGKOK – PATTAYA TẾT ÂM LỊCH :

01/02/2019 (27 TẾT ÂM) : 7.900.000 VND (BAY DD)

02/02/2019 (28 TẾT ÂM): 9.490.000 VND (BAY DD)

03/02/2019 (29 TẾT ÂM): 9.490.000 VND (BAY DD)

04/02/2019 (30 TẾT ÂM) : 9.490.000 VND (BAY DD)

05/02/2019 (MÙNG 01 TẾT) : 9.990.000 VND (BAY FD) – 10.900.000 VND (BAY DD)

06/02/2019 (MÙNG 02 TẾT) : 10.990.000 VND (BAY DD) 

07/02/2019 (MÙNG 03 TẾT) : 9.990.000 VND (BAY DD)

08/02/2019 (MÙNG 04 TẾT) : 9.990.000 VND (BAY DD)

12/02/2019 (MÙNG 08 TẾT) : 7.800.000 VND (BAY DD)

13/02/2019 (MÙNG 09 TẾT) : 7.800.000 VND (BAY DD)

14/02/2019 (MÙNG 10 TẾT) : 6.900.000 VND (BAY DD)

 

TOUR CHIANG MAI 4N3Đ – Thứ 5 Hàng Tuần : 8.490.000 VND 

 

TOUR PHUKET PHIPHI ISLAND 4N3Đ 
Tháng 11:02, 03, 09,10, 16, 17,23, 24, 30 : 7.900.000 VND 
Tháng 12: 01 : 7.900.000 VND  
Tháng 12: 07, 08, 15 : 8.900.000 VND 

  • THÁNG 12 : 22/12 : 9.800.000 VND (noel)
  • THÁNG 12 : 29/12 : 10.800.000 VND  (Tết Dương Lịch) 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA TẾT 2019:

CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA 6N5Đ 

Khởi Hành : Thứ 3 Hàng Tuần 

Tháng 11 : 03,06,11,13,17,20, 24,27 (VJ811/VJ826)  : 11.690.000 VND 

Tháng 12 : 01,04,08 (VJ811/VJ826)  : 11.990.000 VND 

THÁNG 12 : 11,15 (VJ811/VJ826)  : 12.490.000 VND 

Tháng 12 : 18,22 (VJ811/VJ826) : 12.990.000 VND 

Tháng 12 : 25,29 (VJ811/VJ826)  : 13.590.000 VND 

MÙNG 01 TẾT(05/02/2019) : 18.690.000 VND 

MÙNG 03 TẾT (07/02/2019) : 17.590.000 VND 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR SINGAPORE MALAYSIA 6N5Đ:

Tháng 11 : 27 : 11.390.000 VND 

Tháng 12 : 04,11 : 11.390.000 VND 

Tháng 12 : 20/12 (Noel) : 12.690.000 VND

Tháng 12 : 27/12/2018(Tết Tây) : 14.490.000 VND 

Tháng 12 : 28/12/2018 (Tết Tây) : 14.990.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR SINGAPORE MALAYSIA 5N4Đ   THỨ 3 HÀNG TUẦN

THÁNG 11 : 06, 13, 20, 27/11 : 9.490.000 VND 

THÁNG 12 : 01, 04, 08, 11/12 : 9..490.000 VND 

 THÁNG 12 : 18, 25/12 : 10.590.000 VND 

Tháng 12 : 21/12/2018 (Noel) : 11.990.000 VND 

Tháng 12 : 22/12/2018 (Noel) : 10.590.000 VND 

Tháng 12 : 29/12/2018 (Tết Tây) : 12.590.000 VND 

 

TOUR DU LỊCH SINGAPORE TẾT 2019 – 3N2Đ: 

THÁNG 11 : 03,17/11: 8.990.000 VND

THÁNG 12 : 15,22 : 8.990.000 VND 

THÁNG 12 : 29/12 : 9.900.000 VND

Tháng 12 : 29/12/2018 (Tết Tây) : 9.900.000 VND 

 

TOUR SINGAPORE 3N2Đ (BAY TR) :

Tháng 11 : 8,15,22,29/11 : 8.800.000 VND 

 Tháng 12 : 6,13/12 : 9.590.000 VND 

 

TOUR  MALAYSIA ĐỘC LẠ PENANG – KUALALUMPUR (5N4Đ) 

Tháng 12 : 07/12/2018 : 11.990.000 VND 

Tháng 12 : 28/12/2018 : 12.990.000 VND 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR PHILIPPINES – BIỂN BALI – MADIVES 

TOUR PHILIPPINES 4N4Đ 

Tối Thứ 5 Hàng Tuần 

Khởi hành : 16/11,  18/01 : 13.900.000 VND

Khởi hành : 28/12 : 15.900.000 VND (Tết Dương Lịch)

Khởi hành : 05/02/2019 : 16.900.000 VND (Tết Âm Lịch)

TOUR ĐẢO BaALI 4N3Đ

Khởi Hành : 05/11 : 13.690.000 VND 

15/11 : 11.900.000 VND

Khởi Hành : 20/12 : 12.900.000 VND 

 

TOUR Đảo MALDIVES 5N4Đ 

Tháng 11: 22 : 32.900.000 VND ( Singapore Airline)

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CAMPUCHIA 

TOUR CAMPUCHIA 4N3Đ: 3.850.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 Hàng Tuần)

TOUR CAMPUCHIA BOKOR – SIHANOUK – KOHRONG 4N3Đ: 3.950.000 VND (Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần)

 

TOUR DU LỊCH MYANMAR 

TOUR MYANMAR (4N3Đ) – YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG 

Tháng 11 : 03, 17 : 11.490.000 VND 

(01,08,15,20,21,22 /11 : 13.990.000 VND)

Tháng 12 : 15 : 11.490.000 VND 

(29/12/2018 (Tết) : 12.490.000 VND – 13,20,27 / 12 : 13.990.000 VND)

Tháng 02/2019 : 13 , 23  : 12.490.000 VND

Tháng 03/2019 : 02, 16 : 11.490.000 VND 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ĐÀI LOAN

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Vietjet Air (Bay tối):

Tháng 11 : 02,09,16,23,30 : 9.990.000 VND 

Tháng 11 : 29/11/2018 : 10.990.000 VND 

Tháng 12 : 07,14 : 9.990.000 VND 

Tháng 12 : 06 , 13 : 10.990.000 VND 

Tháng 12 : 22/12/2018(Noel) : 10.990.000 VND 

29/12/2018(Tết Tây) : 13.990.000 VND 

Tháng 01/2019 : 10, 17, 24 : 10.990.000 VND 

Tháng 02/2019 : 14/02/2019(Mùng 10 Tết Âm) : 11.990.000 VND 

Tháng 02/2019 : 21 , 28 : 11.490.000 VND 

Tháng 03/2019 : 07 , 14, 21 , 28 : 11.490.000 VND 

 

TOUR ĐÀI LOAN 6N5Đ Vietjet Air (Bay tối):

(ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG –  GIA NGHĨA – A LÝ SƠN)

Tháng 11 : 24 : 11.790.000 VND 

Tháng 12 : 01,08,15 : 11.990.000 VND 

Tháng 12 : 22/12/2018 (Noel) : 12.490.000 VND 

Tháng 12 : 29/12/2018 (Tết Tây) : 14.990.000 VND 

Tháng 01/2019 : 05 , 12 : 11.990.000 VND 

Tháng 03/2019 : 02 , 09 , 16 , 23 : 12.490.000 VND 

 

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Vietjet Air (Bay Sáng)

Tháng 11 : 01,08,15,22, 29/11 : 10.990.000 VND 

Tháng 12 : 06,13,20,27/12 : 10.990.000 VND 

 

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ CI (BAY SÁNG)

Tháng 11: 02,08,09,15,16,22,23,29, 30/11 : 12.790.000 VND

Tháng 12 : 06,07,13,14,20,21,27/12 : 12.790.000 VND

Tháng 12 : 28/12/2019 (Tết Dương Lịch) : 14.690.000 VND

 

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ – EVA AIRLINE (Bay Tối)

Tháng 11 : 07,14,21, 28/11 : 11.890.000 VND 

 

TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ Vietnamairline (Bay Tối)

Tháng 11 : 01,22,29 : 11.390.000 VND 

Tháng 12 : 06, 13 : 11.490.000 VND 

Tháng 12 : 22/12 : 12.990.000 VND

Tháng 12 : 29/12 : 12.990.000 VND

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀN QUỐC

TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 3-4 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND: VJ862 – VJ863

Tháng 12 : 16 : 12.990.000 VND 

Tháng 12 : 23/12 (Noel) : 13.990.000 VND  – 30/12/2018 (TẾT TÂY) : 15.900.000 VND 

Tháng 01 : 13 , 27  : 13.590.000 VND 

Tháng 02 : 24  : 13.590.000 VND 
Tháng 03 : 10 , 24 , 31 : 13.590.000 VND 

TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ 5 SAO SEOUL – NAMI – EVERLAND

Tháng 12 : 01 , 08 , 15 (Bay Jeju Air) : 14.590.000 VND 

Tháng 12 : 06 ,10, 13 , 20 (Bay TW) : 14.590.000 VND 

22/12/2018 (Noel) : 15.690.000  VND 

29/12/2018 (Tết Tây) (Bay Jeju Air) : 17.690.000 VND 

29/12/2018 (Tết Tây) (Bay TW): 18.690.000 VND

TOUR HÀN QUỐC – JEJU (6N5Đ):  18/12/2018:  19.990.000 VND 


TOUR HÀN QUỐC HẠ MÔN – 5N4Đ : 15.490.000 VND

Tháng 11 :21, 28 

Tháng 12 : 05,12,19,26 


TOUR HONGKONG – HÀN QUỐC – 6N5Đ: 19.590.000 VND – Khởi hành 14/11

TOUR BẮC KINH – HÀN QUỐC 7N6Đ: 17.990.000 VND 

Tháng 11: 01,08,15,22, 29/11

Tháng 12 : 06,13,20 

Tháng 12 : 27/12 (Tết Dương Lịch) : 20.990.000 VND 

 

TOUR HÀN QUỐC TẾT 2019:

03/02/2019 (29 Tết)- HÀN QUỐC 5* – 5N4Đ (17.690.000

(VJ862 02:40 – VJ863 10:50)

*07/02/2019 (MÙNG 3) – HÀN QUỐC 5* – 5N4Đ (24.690.000)
(KE682 13:55 – KE683 18:10)

*10/02/2019(MÙNG 6)  – HÀN QUỐC 5* – 5N4Đ (17.690.000) (VJ862 02:40 – VJ863 10:50)

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN

TOUR NHẬT GIÁ SỐC OSAKA (4N3Đ)

Tháng 12 : 15/12/2018 (19.900.000 VND)

Tháng 12 : 24/12/2018 (Noel) : 20.990.000 VND 

Tháng 12 : 31/12/2018 (Tết Tây) : 23.990.000 VND 

Tháng 1/2019 : 12, 19 : 20.990.000 VND 

Tháng 2/2019 : 23 : 22.990.000 VND 

Tháng 3/2019 : 09, 23 :  22.990.000 VND 

 

TOUR NHẬT TOKYO – HAKONE – FUJI – YAMANASHI 4N3Đ23.900.000 VND/KHÁCH

Tháng 11: 07, 08, 16, 22, 23, 30

Tháng 12: 06, 13, 20 (14/12 : 20.900.000 VND)

Tháng 1: 10, 24

 

TOUR NHẬT TOKYO – NIKKO – FUJI – YAMANASHI 5N4Đ: 28.900.000 VND/KHÁCH

Tháng 11: 02 , 17, 18, 24 (10/11: 28.800.000 VND/KHÁCH)

Tháng 12: 15, 29

Tháng 01: 11, 18

 

TOUR NHẬT CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5Đ: 33.900.000 VND/KHÁCH

Tháng 11: 01, 08, 09, 16, 17, 22, 24, 27 (20/11 : 28.900.000 VND)

Tháng 12: 14, 20 , 28/12 (TẾT DƯƠNG : 36.900.000 VND)

Tháng 1: 10

 

LỊCH KHỞI HÀNH TẾT 2019:

TOUR CUNG ĐƯỜNG VÀNG  OSAKA – KOBE  -KYOTO – NAGOYA  -YAMANASHI – TOKYO 6N5D : 41.900.000 VND

05/02/2019 (MÙNG 01 TẾT ÂM)

06/02/2019 (MÙNG 02 TẾT ÂM)

07/02/2019 (MÙNG 03 TẾT ÂM)

Chuyến bay : VN320 00 :15—08 :00

                       VN303 14 :50—19 :50

 

TOUR NHẬT TOKYO – NIKKO – FUJI – YAMANASHI 5N4Đ

31/01/2019 (26 TẾT ÂM) : 28.900.000 VND 

02/02/2019 (28 TẾT ÂM) : 29.800.000 VND 

05/02/109 (MÙNG 01 TẾT ÂM) : 36.880.000 VND 

07/02/2019 (MÙNG 03 TẾT ÂM) : 36.880.000 VND 

 

TOUR  TOKYO – HAKONE – FUJI – YAMANASHI 4N3D

KHỞI HÀNH : 

01/02/2019 (27 TẾT ÂM) : 24.900.000 VND 

02/02/2019 (28 TẾT ÂM) : 24.900.000 VND 

04/02/2019 (30 TẾT ÂM) : 25.900.000 VND 

07/02/2019 (MÙNG 03 TẾT ÂM) VIETJET : 26.900.000 VND 

 

TOUR NHẬT GIÁ SỐC OSAKA (4N3Đ)

Tháng 12 : 24/12/2018 (Noel) : 20.990.000 VND 

Tháng 12 : 31/12/2018 (Tết Tây) : 23.990.000 VND 

Tháng 02 : 06/02/2019 (Mùng 03 Tết Âm) : 25.990.000 VND 

Tháng 02 : 09/02/2019 (Mùng 05 Tết Âm) : 25.990.000 VND 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DUBAI 

TOUR DUBAI – ABU DHABI – 5N4Đ : 25.490.000 VND 
Tháng 11 : 12, 14  
Tháng 12 : 12 

Tết Dương Lịch : 28/12 : 33.990.000 VND 

 

TOUR BRUINEI – DUBAI 5N4Đ 

Tháng 11 : 12  : 26.490.000 VND 

Tháng 12 : 14 :26.490.000 VND 

Tháng 01/2019 : 11 : 24.990.000 VND 

 

TOUR DUBAI 4N4Đ (Emirate)

Tháng 12 : 07/12 : 26.990.000 VND 

Tháng 12 : 28/12 : 33.990.000 VND 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRUNG QUỐC

TOUR HONGKONG – TRUNG QUỐC 5N4Đ  

Tháng 11 : 07 , 14, 24 , 28 : 14, 24 , 28 : 14.590.000 VND 

Tháng 12 : 12 , 26 : 14.690.000 VND 

 

TOUR HONGKONG + FEEDAY 4N3Đ

Tháng 11 : 03, 10, 17 ,24 : 12.590.000 VND 

( 01,15,17, 22, 29/11- BAY CX : 14.490.000 VND)

Tháng 12 : 06 , 13 : 13.490.000 VND 

(22/12 (Noel) , 29/12 (tết) : 16.790.000 VND)

Tháng 01 : 10 , 17 , 24, 31 : 13.990.000 VND

 

TOUR HỒNG KÔNG – SKY100 – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 5N4Đ 

Tháng 11 : 02 , 10 , 17 m 24 , 30  : 14.590.000 VND (BAY CX)

Tháng 12 : 08 , 14 , 15  : 14.490.000 vnd (BAY CX)

(22/12(Noel),28/12(Tết), 29/12 (Tết) : 16.490.000 VND)

Tháng 01 : 03, 12, 19 , 26 , 31 : 14.490.000 VND (BAY CX-HX)

 

TOUR HONGKONG – TRUNG QUỐC 5N4Đ : 14.690.000 VND 

Tháng 11 : 07, 14, 24,28 
Tháng 12 : 12 , 26 

TOUR TRUNG QUỐC: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7N6Đ : CZ 12:55 – 06:10

Tháng 12 : 08,22  : 16.790.000 VND 

Tháng 01 : 05 : 16.790.000 VND


TOUR TRUNG QUỐC:  Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 6N6Đ  CZ 00:05 – 12:00
Tháng 11 : 03 , 27 : 16.490.000 VND 

Tháng 12 : 11 : 16.490.000 VND 

Tháng 12 : 28/12/2018 (Tết Tây) : 17.690.000 VND 

Tháng 01 : 08 , 22 : 16.590.000 VND 

Tháng 02 : 22 : 16.590.000 VND 

 

TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯƠNG HOÀNG 6N5Đ : 

THÁNG 11 : 14 , 19 , 28 : 15.490.000 VND)

Tháng 12 : 12 , 24 , 29 (TẾT – NOEL) : 15.490.000 VND 

31/12/2018 (Tết Dương) : 15.990.000 VND 

Tháng 01 : 09 , 14, 16  : 15.590.000 VND 
Tháng 02 : 20 : 15.590.000 VND 

Tháng 03 : 06 , 25 : 15.590.000 VND 

 

TOUR TRUNG QUỐC:  TÂY AN TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – THIẾU LÂM TỰ (6N5Đ)

Khởi hành ngày 15/12/2018 19.690.000 VND

 

TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI – VŨ HÁN (6N6Đ) 

Tháng 12: 13/12/2018 : 16.490.000 VND 

Tháng 12 : 23/12/2018 (Noel) : 16.890.000 VND.

 

Công Ty Truyền Thông Du Lịch Việt Mỹ – Vietmytravel 

Hotline: 0964 515151 – 0926 515151
Điện Thoại: (028) 73 087 087
Email: info@vietmytravel.com
Địa Chỉ: VietMyBuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện-Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM