Visa Du Lịch Pháp

2,399,000

– 3 tháng 1 lần
– Thời gian làm 10 ngày
– Thời gian lưu trú 15 ngày
– Hộ chiếu và bản sao của 5 trang đầu