LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ 2019

Du lịch Việt Mỹ – Vietmytravel – chuyên nghiệp dịch vụ Visa và Tour du lịch Mỹ, khởi hành từ 4 – 6 đoàn khách Mỹ mỗi tháng. Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam – Cam kết HOÀN 100% PHÍ VISA nếu hồ sơ của khách bị từ chối.

“ĐI MỸ – TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ”

“”NHẤT MỸ🇺🇸 NHÌ CA🇨🇦 TAM ÚC 🇳🇿 TỨ ÂU🇪🇺 – MADE IN VIETMYTRAVEL””

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA TOUR MỸ TẠI VIETMYTRAVEL

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ – VIETMYTRAVEL

** BỜ TÂY – THĂM THÂN ( 8N7Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO)
 Tham Khảo chương trình chi  tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 01: 23/01/2020 – 29.900.000 VND
(29 -Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 29.900.000 VND
(Mùng 02 -Tết Âm Lịch)
Tháng 02: 21/02/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 03: 31/03/2020 – 24.900.000 VND – (Cánh đồng hoa Carlsbad Flower Fields dọc bải biển California)
Tháng 04: 30/04/2020 – 24.900.000 VND  – (LỄ 30/04)
Tháng 05: 29/05/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 06: 23/06/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 07: 23/07/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 08: 23/08/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2020 – 24.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2020 – 27.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 12: 24/12/2020 – 29.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 8N7Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 01: 23/01/2020 – 49.900.000 VND (29 Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 49.900.000 VND (Mùng 02 -Tết Âm Lịch)
Tháng 02: 21/02/2020 – 38.900.000 VND
Tháng 03: 31/03/2020 – 39.900.000 VND –(Cánh đồng hoa Carlsbad Flower Fields dọc bải biển California)
Tháng 04: 30/04/2020 – 39.900.000 VND (LỄ 30/04)
Tháng 05: 29/05/2020 – 38.900.000 VND
Tháng 06: 23/06/2020 – 39.900.000 VND
Tháng 07: 23/07/2020 – 39.900.000 VND
Tháng 08: 23/08/2020 – 39.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2020 – 39.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2020 – 38.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2020 – 39.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 11: 24/12/2020 – 39.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 9N8Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS -SAN JOSE – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 01: 23/01/2020 – 59.900.000 VND (29 Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 59.900.000 VND (Mùng 02 -Tết Âm Lịch)
Tháng 02: 21/02/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 03: 31/03/2020 – 48.900.000 VND   – (Cánh đồng hoa Carlsbad Flower Fields dọc bải biển California)
Tháng 04: 30/04/2020 – 49.900.000 VND
Tháng 05: 29/05/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 06: 23/06/2020 – 49.900.000 VND
Tháng 07: 23/07/2020 – 49.900.000 VND
Tháng 08: 23/08/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2020 – 49.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 12: 24/12/2020 – 49.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (7N6Đ) – NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 56.900.000 VND
– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 56.900.000 VND
Tháng 02/2020: 18/02/2020 – 47.900.000 VND
Tháng 03/2020: 28/03/2020 – 49.900.000 VND – MÙA HOA ANH ĐÀO
Tháng 04/2020: 27/04/2020 – 48.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2020 – 49.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 12: 24/12/2020 – 49.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (10N9Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – BOSTON – NIAGARA FALL )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Tháng 10: 23/10/2019 – 59.900.000 VND
NĂM 2020
Tháng 05/2020: 23/05/2020 – 59.900.000 VND
Tháng 06/2020: 18/06/2020 – 59.900.000 VND
Tháng 07/2020: 18/07/2020 – 59.900.000 VND
Tháng 08/2020: 18/08/2020 – 59.900.000 VND
Tháng 09/2020: 18/09/2020 – 59.900.000 VND
Tháng 10/2020: 18/10/2020 – 59.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (11N10Đ) ( NEW YORK -PHILADELPHIA- DELAWARE – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 69.900.000 VND

– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 69.900.000 VND
Tháng 02/2020: 18/02/2020 – 64.900.000 VND
Tháng 03/2020: 28/03/2020 – 65.900.000 VND – MÙA HOA ANH ĐÀO
Tháng 04/2020: 27/04/2020 – 65.900.000 VND (Lễ 30/04)
Tháng 11: 24/11/202065.900.000 VND 
(LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 12: 24/12/202068.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (12N11Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE – WASHINGTON D.C – LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – SAN DIEGO-LOS ANGELES – SAN JOSE – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Jose –  San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 74.900.000 VND
– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 74.900.000 VND
Tháng 02/2020: 18/02/2019 – 72.900.000 VND
Tháng 03/2020: 28/03/2019 – 72.900.000 VND – MÙA HOA ANH ĐÀO
Tháng 04/2020: 27/04/2019 – 72.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2020 – 75.900.000 VND 
(LỄ TẠ ƠN 2020)
Tháng 12: 24/12/2020 – 75.900.000 VND 
(LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2021)

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (14N13Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE –  WASHINGTON D.C –BOSTON – NIAGARA FALL-  LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN DIEGO )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 05/2020: 18/05/2020 – 79.900.000 VND
Tháng 06/2020: 18/06/2020 – 79.900.000 VND
Tháng 07/2020: 18/07/2020 – 82.900.000 VND
Tháng 08/2020: 18/08/2020 – 82.900.000 VND
Tháng 09/2020: 18/09/2020 – 82.900.000 VND
Tháng 10/2020: 18/10/2020 – 79.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (16N15Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE –  WASHINGTON D.C –BOSTON – NIAGARA FALL-  LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN DIEGO ) ( Tặng San Jose –  San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2020
Tháng 05/2020: 18/05/2020 – 88.900.000 VND
Tháng 06/2020: 18/06/2020 – 88.900.000 VND
Tháng 07/2020: 18/07/2020 – 89.900.000 VND
Tháng 08/2020: 18/08/2020 – 89.900.000 VND
Tháng 09/2020: 18/09/2020 – 89.900.000 VND
Tháng 10/2020: 18/10/2020 – 89.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA : BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY MỸ : VANCOUVER – VICTORIA – SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ 8N7Đ
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Khởi Hành : 27/04/2020- 15/11/2020 :   67,900,000 VND/KHÁCH
Khởi Hành : 26/12/2020 : 69.900.000 VND/KHÁCH (TẾT NOEL 2020)

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA :  BỜ ĐÔNG CANADA – BỜ ĐÔNG MỸ (12N11Đ)
(MOMTREAL – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Tháng 05/2020: 22/05/2020 – 79.900.000 VND
Tháng 06/2020: 19/06/2020 – 83.900.000 VND
Tháng 07/2020: 14/07/2020 – 82.900.000 VND
Tháng 08/2020: 14/08/2020 – 79.900.000 VND
Tháng 09/2020: 14/09/2020 – 79.900.000 VND
Tháng 10/2020: 14/10/2020 – 79.900.000 VND

** TOUR DU LỊCH ĐỘC LẠ (8N7Đ)  ORLANDO – MIAMI – BAHAMAS

Tháng 01/2020:  – 99.999.999 VND

** TOUR DU LỊCH ĐỘC LẠ (10N9Đ)  SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ CÂU CÁ – HÁI CHERRY HẺM NÚI LINH DƯƠNG HỒ POWEL – HORSESHOE BEND – LAS VEGAS – LOS ANGELES

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG CANADA – BỜ ĐÔNG + TÂY HOA KỲ (13N12Đ)
(TORONTO – OTTAWA – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO – LAS VEGAS)

Tháng 8: – 99.999.999 VND

** TOUR VIP HOA KỲ – CANADA – CHINH PHỤC THIÊN ĐƯỜNG BĂNG (12N11Đ)
(SEATTLE – ANCHORAGE – CALGARY – BANFF – LAKE LOUISE – ICEFIELD COLUMBIA – VANCOUVER )

** TOÀN CẢNH ĐÔNG LIÊN TUYẾN HOA KỲ – MEXICO – CUBA (14N13Đ)
( NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – CANCUN(MEXICO)-HAVANA(CUBA) – LAS VEGAS – HOOVER DAM – GRAND CANYON – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – UNIVERSAL STUDIO )

Vietmytravel 

Hotline: 0964 51 51 51  –  0926 51 51 51 – 0888 52 51 51 –  (02)873 087 087
Head Office: Vietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện – Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Email: info@vietmytravel.com
Website: vietmytravel.com

OFFICE IN USA
Ad: 6350 Vineland Road #207 Orlando, Florida 32819 , USA  | Email: us@vietmytravel.com