LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ 2023

Du lịch Việt Mỹ – Vietmytravel – chuyên nghiệp dịch vụ Visa và Tour du lịch Mỹ, khởi hành từ 4 – 6 đoàn khách Mỹ mỗi tháng. Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam – Cam kết HOÀN 100% PHÍ VISA nếu hồ sơ của khách bị từ chối.

“ĐI MỸ – TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ”

“”NHẤT MỸ🇺🇸 NHÌ CA🇨🇦 TAM ÚC 🇳🇿 TỨ ÂU🇪🇺 – MADE IN VIETMYTRAVEL””

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA TOUR MỸ TẠI VIETMYTRAVEL

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ – VIETMYTRAVEL

** BỜ TÂY – THĂM THÂN (LOS ANGELES – SAN DIEGO)
 Tham Khảo chương trình chi  tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 05: 24/05/2022 – 48.900.000 VND
Tháng 06: 23/06/2022 – 48.900.000 VND 
Tháng 07: 23/07/2022 – 48.900.000 VND 
Tháng 08: 23/08/2022 – 48.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2022 – 48.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2022 – 48.900.000 VND
Tháng 11: 22/11/2022 – 49.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2023)
Tháng 12: 23/12/2022 – 59.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2023)
Tháng 12: 30/12/2022 – 59.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 : 23/01/2023 –
59.900.000 VND (MÙNG 2 TẾT ÂM – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 8N7Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây
NĂM 2022
Tháng 05: 23/05/2022 – 59.900.000 VND 
Tháng 06: 23/06/2022 – 59.900.000 VND 
Tháng 07: 23/07/2022 – 59.900.000 VND 
Tháng 08: 23/08/2022 – 59.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2022 – 59.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2022 – 59.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2022 – 59.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2023)
Tháng 11: 22/12/2022 – 69.900.000 VND(LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2023)
Tháng 12: 30/12/2022 – 69.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 : 23/01/2023 –69.900.000 VND (MÙNG 2 TẾT ÂM – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 9N8Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS -SAN JOSE – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 05: 24/05/2022 – 69.900.000 VND 
Tháng 06: 23/06/2022 – 69.900.000 VND 
Tháng 07: 23/07/2022 – 69.900.000 VND 
Tháng 08: 23/08/2022 – 68.900.000 VND
Tháng 09: 23/09/2022 – 68.900.000 VND
Tháng 10: 23/10/2022 – 68.900.000 VND
Tháng 11: 24/11/2022 –  68.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2023)
Tháng 12: 22/12/2022 – 79.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2023)
Tháng 12: 30/12/2022 – 79.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 : 23/01/2023 –79.900.000 VND (MÙNG 2 TẾT ÂM – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (7N6Đ) – NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây
NĂM 2022
Tháng 06: 18/06/2022 69.900.000 VND
Tháng 07: 18/07/2022 69.900.000 VND
Tháng 08: 18/08/2022 69.900.000 VND
Tháng 09: 18/09/2022 69.900.000 VND
Tháng 10: 18/10/2022 69.900.000 VND
Tháng 11: 17/11/2022 – 69.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2022)
Tháng 12: 19/12/2022 – 79.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2022)
Tháng 12: 26/12/2022 –  79.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 : 20/01/2023 – 79.900.000 VND (TẾT ÂM – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (10N9Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – THÁC NIAGARA FALL – ANBALY – BOSTON )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 05/2022: 18/05/2022 – 79.900.000 VND

Tháng 06/2022: 18/06/2022 – 79.900.000 VND 
Tháng 07/2022: 12/07/2022 – 79.900.000 VND 
Tháng 08/2022: 18/08/2022 – 79.900.000 VND
Tháng 09/2022: 28/09/2022 – 79.900.000 VND
Tháng 10/2022: 20/10/2022 – 79.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (11N10Đ) ( NEW YORK -PHILADELPHIA- DELAWARE – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 11: 17/11/202289.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2023)
Tháng 12: 19/12/202299.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2023)

Tháng 12: 26/12/2022 –  99.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 (MEXICO): 20/01/2023 – 102.900.000 VND (TẾT ÂM LỊCH – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (12N11Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE – WASHINGTON D.C – LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – SAN DIEGO-LOS ANGELES – SAN JOSE – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Jose –  San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 11: 20/11/2022 – 99.900.000 VND (LỄ TẠ ƠN 2023)
Tháng 12: 18/12/2022 – 109.900.000 VND (LỄ GIÁNG SINH – NĂM MỚI 2023)
Tháng 12: 26/12/2022 –  109.900.000 VND (CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)
Tháng 01 : 20/01/2023 – 109.900.000 VND (TẾT ÂM – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023)

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (14N13Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE –  WASHINGTON D.C –BOSTON – NIAGARA FALL-  LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN DIEGO )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 05/2022: 18/05/2022 – 99.900.000 VND 

Tháng 06/2022: 18/06/2022 – 99.900.000 VND
Tháng 07/2022: 18/07/2022 – 99.900.000 VND 
Tháng 08/2022: 18/08/2022 – 99.900.000 VND
Tháng 09/2022: 18/09/2022 – 99.900.000 VND
Tháng 10/2022: 18/10/2022 – 99.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (16N15Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA -DELAWARE –  WASHINGTON D.C –BOSTON – NIAGARA FALL-  LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN DIEGO ) ( Tặng San Jose –  San Francisco)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
NĂM 2022
Tháng 05/2022: 18/05/2022 – 109.900.000 VND

Tháng 06/2022: 18/06/2022 – 109.900.000 VND
Tháng 07/2022: 18/07/2022 – 109.900.000 VND
Tháng 08/2022: 18/08/2022 – 109.900.000 VND
Tháng 09/2022: 18/09/2022 – 109.900.000 VND
Tháng 10/2022: 18/10/2022 – 109.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA : BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY MỸ : VANCOUVER – VICTORIA – SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ 8N7Đ
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Khởi Hành : 26/12/2022 : (TẾT NOEL 2023)

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA :  BỜ ĐÔNG CANADA – BỜ ĐÔNG MỸ (12N11Đ)
(MOMTREAL – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C)
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Tháng 05/2022: 25/05/2022 – Liên Hệ
Tháng 06/2022: 19/06/2022 – Liên Hệ 
Tháng 07/2022: 14/07/2022 – Liên Hệ
Tháng 08/2022: 14/08/2022 – Liên Hệ
Tháng 09/2022: 14/09/2022 – Liên Hệ
Tháng 10/2022: 14/10/2022 – Liên Hệ

** DU LỊCH MỸ – ĐẢO HAWAII – THIÊN ĐƯỜNG BIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG (5N4Đ) 
Khởi Hành : 20/06/2022 – 19/07/2022 – 30/08/2022  : 69.900.000 VND (Bao gồm vé máy bay quốc tế)
Khởi Hành : Thứ 6 Hàng Tuần   : 29.900.000 VND (Không Bao gồm vé máy bay quốc tế)

** TOUR DU LỊCH ĐỘC LẠ (10N9Đ)  SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ CÂU CÁ – HÁI CHERRY HẺM NÚI LINH DƯƠNG HỒ POWEL – HORSESHOE BEND – LAS VEGAS – LOS ANGELES

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG CANADA – BỜ ĐÔNG + TÂY HOA KỲ (13N12Đ)
(TORONTO – OTTAWA – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO – LAS VEGAS)
Tháng 8: – 

** TOUR VIP HOA KỲ – CANADA – CHINH PHỤC THIÊN ĐƯỜNG BĂNG (12N11Đ)
(SEATTLE – ANCHORAGE – CALGARY – BANFF – LAKE LOUISE – ICEFIELD COLUMBIA – VANCOUVER )
Tham Khảo chương trình chi tiết tại đây 
Khởi Hành : 20/07/2022-20/09/2022 : 

** KHÁM PHÁ 3 QUỐC GIA – TOÀN CẢNH ĐÔNG LIÊN TUYẾN HOA KỲ – MEXICO – CUBA (14N13Đ)
( NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – CANCUN(MEXICO)-HAVANA(CUBA) – LAS VEGAS – HOOVER DAM – GRAND CANYON – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – UNIVERSAL STUDIO )

Tour Du Lịch Mỹ tại đây: https://vietmytravel.com/tour-category/du-lich-my/


Hoặc để lại thông tin bên dưới, Vietmytravel sẽ liên hệ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Du Lịch Việt Mỹ 

Hotline: 0964 51 51 51  –  0926 51 51 51  –  (02)873 087 087
Head Office: Vietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện – Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Email: info@vietmytravel.com
Website: vietmytravel.com

OFFICE IN USA
Ad: 6350 Vineland Road #207 Orlando, Florida 32819 , USA  | Email: us@vietmytravel.com