Lịch Khởi Hành Tour Mỹ

Với hơn 10 Năm Khẳng Định thương hiệu “chuyên tour Du Lịch Hoa Kỳ ,Làm Visa Mỹ” chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.Cam kết đậu Visa đến 99%.Hoàn lại phí nếu không đậu Visa.Khởi hàng tour Mỹ 4-5 đoàn/tháng.Cam kết khởi hành đúng lịch khởi hành.

Đi Mỹ Tìm – Việt Mỹ – Đi Mỹ Không Suy Nghĩ
VIETMYTRAVEL – 10 NĂM CHUYÊN TOUR MỸ 

lịch khởi hành tour mỹ

Lịch Khởi Hành:

DU LỊCH MỸ THÁNG 11

BỜ TÂY HOA KỲ:
Bờ Tây + Thăm Thân : 30/11 : 26.900.000
Bờ Tây 7N6Đ : 05/11 (Tăng Sanfransico-BR) : 54.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 14/11 : 39.900.000 VND
Bờ Tây Chuẩn 7N6D : 19/11 : 43.900.000 VND
Bờ Tây Mỹ (Tăng San Diego) 6N5D(CX) : 20/11 : 52.900.000 VND
Bờ Tây Mỹ 7N6D (HX) : 21/11 : 39.900.000 VND

BỜ ĐÔNG HOA KỲ:
Bờ Đông : 6N5Đ (BR) : 01/11 : 59.900.000 VND
Bờ Đông 7N6D : 15/11 : 53.900.000 VND

BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 11N10D : 01/11 (Tăng sanfransico) -BR: 73.900.000 VND
Bờ Đông -Tây 10N9Đ (tặng San Diego) : 13/11 : 67.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D – 15/11 : 72.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9Đ (tặng San Diego) : 17/11 : 69.990.000 VND

DU LỊCH MỸ THÁNG 12 (TẾT DƯƠNG LỊCH) 

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây + Thăm Thân : 16/12 : 26.900.000
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 03/12 : 39.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 05/12 (Tăng San Diego) : 38.990.000 VND
Bờ Tây Hoa Kỳ 7N6Đ (Tăng San Diego) 16/12 : 42.900.000 VND
Bờ Tây Chuẩn: 7N6D : 21/12 : 43.900.000 VND
Bờ Tây -Hoa Kỳ 7N6Đ : 24/12 (Noel – BR- Tăng Sanfransico) : 56.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6Đ : 25/12/2018 : 39.900.000 VND
Bờ Tây Hoa Kỳ 7N6D (Tết Tây- CX) (Tăng San Diego) 29/12 : 56.800.000 VND

BỜ ĐÔNG HOA KỲ :
Bờ Đông : 6N5Đ (BR- Noel): 21/12 : 62.900.000 VND
Bờ Đông : 6N5Đ (Tết Tây – CX): 26/12 : 58.900.000 VND
Bờ Đông 7N6Đ (Noel ) : 20/12 : 52.900.000 VND

BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego – CX) : 09/12 : 68.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D : 21/12 (Noel – Tăng sanfransico – BR ) : 75.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D 20/12 (Noel) : 72.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) (Tết Tây- đón giao thừa mỹ) CX : 26/12 : 72.900.000 VND

DU LỊCH MỸ THÁNG 01/2019

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây -Hoa Kỳ 7N6Đ 09/01/2019 (Tăng San Diego – CX) : 52.900.000 VND
Bờ Tây -Hoa Kỳ 7N6Đ : 20/01/2019 (BR- Tăng Sanfransico) : 55.900.000 VND
Bờ Tây Hoa Kỳ 7N6D (HX) 29/01/2019 (24 Tết) : 44.900.000 VND

BỜ ĐÔNG HOA KỲ :
Bờ Đông : 6N5Đ (CX) : 07/01/2019 : 54.900.000 VND
Bờ Đông 6N5Đ (BR) : 17/01/2019 : 56.900.000 VND
Bờ Đông 7N6Đ : 20/01 : 54.900.000 VND

BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 10N9D (CX- Tăng San Diego ) : 07/01 : 69.990.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D (BR-Tặng sanfransico) : 17/01 : 73.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D 20/12 : 73.900.000 VND

DU LỊCH MỸ THÁNG 02/2019 (TẾT ÂM LỊCH)

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây + Thăm Thân 01/02/2019 (27 Tết Âm) : 32.900.000 VND
Bờ Tây: 7N6D ( Tăng San Diego) : 1/2/2019 (27 Tết Âm) : 52.900.000 VND
Bờ Tây + Thăm Thân : 05/02/2019(Tối Mùng 01 Tết Âm) : 32.900.000 VND
Bờ Tây 7N6D ( Tăng San Diego) : 05/2/2019 (Tối Mùng 01 Tết Âm): 51.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ (Tăng San Diego) 06/2/2019 (Mùng 02 Tết Âm) : 48.990.000 VND
Bờ Tây 7N6D Chuẩn (HX) : 08/02/2019 (Mùng 04 Tết Âm) : 46.900.000 VND
(Xuất vé trước 21.01.2019 – Giá : 42.900.000 VND)
Bờ Tây -Hoa Kỳ 6N5Đ 09/02/2019 (Mùng 05 Tết Âm) (Tăng San Diego – CX) : 56.900.000

BỜ ĐÔNG HOA KỲ : 

Bờ Đông: 7N6D  1/2/2019 (27 Tết Âm) –62.900.000 VND
Bờ Đông 6N5Đ (BR) : 06/02/2019 (Mùng 02 Tết Âm) : 62.900.000 VND 

BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :

Bờ Đông –Tây: 11N10D – 1/2/2019 (27 Tết Âm) – 81.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) 05/02/2018 (Mùng 01 Tết Âm) – BR : 69.990.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) 06/02/2019 (Mùng 2 tết) – CI : 69.990.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) (Tết – Đón Tết Âm) CX 06/02/2019 (Mùng 2 tết)  :  72.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N10D Tăng sanfransico) (Tết – Đón Tết Âm) BR 06/02/2019 (Mùng 2 Tết)  : 75.900.000 VND 

DU LỊCH MỸ THÁNG 03/2019

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 19/03 : 39.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 21/03 : 42.900.000 VND
BỜ ĐÔNG HOA KỲ :
Bờ Đông – Hoa Kỳ 7N6Đ : 15/03 : 52.900.000 VND
BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) :15/03 : 69.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 10N9D (Tăng San Diego ) – BR : 31/03 : 63.900.000 VND

DU LỊCH MỸ THÁNG 04/2019

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 19/04 : 39.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 21/04 : 42.900.000 VND
BỜ ĐÔNG HOA KỲ :
Bờ Đông – Hoa Kỳ 9N8Đ : 15/04 : 62.900.000 VND
Bờ Đông – Hoa Kỳ 6N5Đ : 15/04 : 52.900.000 VND
BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 13N12Đ : 15/04 : 83.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N12D : 15/04 : 69.900.000 VND

DU LỊCH MỸ THÁNG 05/2019

BỜ TÂY HOA KỲ :
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 19/05 : 39.900.000 VND
Bờ Tây – Hoa Kỳ 7N6D : 21/05 : 42.900.000 VND

BỜ ĐÔNG HOA KỲ : 
Bờ Đông – Hoa Kỳ 9N8Đ : 15/05 : 62.900.000 VND
Bờ Đông – Hoa Kỳ 6N5Đ : 15/05 : 52.900.000 VND

BỜ ĐÔNG TÂY HOA KỲ :
Bờ Đông – Tây 13N12Đ : 15/05 : 83.900.000 VND
Bờ Đông – Tây 11N12D : 15/05 : 69.900.000 VND

Lịch khởi hành tour mỹ -vietmytour

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Công Ty Du Lịch Việt Mỹ – Vietmytravel 

Hotline : 0964 515151  –  0926 515151 – 0888 52 51 51 
Điện Thoại: (02)873 087 087
Email: info@vietmytravel.com
Head OfficeVietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện-Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Website: vietmytravel.com