LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ANH QUỐC 2019

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – SCOTLAND – 8N7Đ

25/01/2020( M1 tết Âm): 59.900.000 VND

25/02/2020 : 49.900.000
30/03/2020 ( Giỗ tổ Hùng Vương): 52.900.000 VND
25/04/2020 ( lễ 30/04): 54.900.000 VND

GIÁ: 49.900.000 VND

25/06/2020: 49.900.000 VND

25/07/2020: 49.900.000 VND

25/08/2020: 49.900.000 VND

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – MONO 6N5Đ

LONDON-STARTFORD UPON AVONMANCHESTEROXFORD

25/01/2020( M1 tết Âm): 49.900.000 VND

25/02/2020 : 39.900.000 VND
30/03/2020 ( Giỗ tổ Hùng Vương): 42.900.000 VND
25/04/2020 ( lễ 30/04): 44.900.000 VND

25/05/2020: 39.900.000 VND

25/06/2020: 39.900.000 VND

25/07/2020: 39.900.000 VND

25/08/2020: 39.900.000 VND

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH 8N7Đ (BAY THẲNG : Vietnam Airlines) 

THÁNG 11: 26/11/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 12: 23/12/2019  –  61.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)