Visa Công Tác Sri Lanka

2,990,000

– 3 tháng 1 lần
– Thời gian làm 10 ngày ( không tính ngày nhận hồ sơ và ngày lễ )
– Thời gian lưu trú 30 ngày
– Hộ chiếu phổ thông còn thời gian trên 6 tháng

Gọi Ngay 1
Gọi Ngay 2
Chat trên Zalo