Visa Công Tác Campuchia

1,990,000

  • Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng + kèm hộ chiếu cũ nếu có)
  • Hai ảnh chụp mới nhất (4×6 phông nền trắng).
  • Photo CMND mới nhất;
Gọi Ngay 1
Gọi Ngay 2
Chat trên Zalo