STT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR MỸ

THỜI GIAN

NGÀY KHỞI HÀNH MỸ

GIÁ TOUR MỸ(VNĐ/KHÁCH)

1DU LỊCH MỸ GIÁ RẺ8N7Đ17/06/202469.900.000
22/07/202449.900.000
21/08/202449.900.000
21/09 /202439.900.000
17/10/202439,900,000
2DU LỊCH MỸ BIỂN HAWAII6N5Đ12/5/202475,900,000
10/6/202479,900,000
3DU LỊCH HOA KỲ LOS ANGLES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – SAN FRANCISCO8N7Đ12/5/202475,900,000
17/06/202479,900,000
22/07/202479,900,000
21/08/202475,900,000
21/09 /202469.900.000
17/10/202469.900.000
4TOUR DU LỊCH MỸ BỜ TÂY ANTELOP9N8Đ14/07/202494,900,000
11/8/202494.900.000
23/09/202489.900.000
6/10/202489.900.000
5DU LỊCH HOA KỲ BỜ ĐÔNG DU NGOẠN THÁC NIAGARA – BOSTON10N9Đ15/05/202486,900,000
24/06/202489,900,000
15/07/202489,900,000
14/08/202489,900,000
15/09/202486.900.000
10/10/202486.900.000
6DU LỊCH HOA KỲ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY SAN FRANCISCO11N10Đ8/5/2024109,900,000
13/06/2024119,900,000
18/07/2024119,900,000
25/08/2024119,900,000
17/09/2024109,900,000
14/10/2024109,900,000
19/11/2024109,900,000
7TOUR MỸ LUYÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY14N13Đ24/06/2024149,900,000
15/07/2024149,900,000
20/08/2024149,900,000
15/09/2024145.900.000
10/10/2024145.900.000
8TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA – ĐÔNG HOA KỲ11N10Đ5/5/2024139,900,000
10/6/2024145,900,000
17/07/2024145,900,000
9LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC HOA KỲ – MEXICO – CUBA16N15Đ11/5/2024169,900,000
19/06/2024175,900,000
21/07/2024175,900,000